Pravom je čarolijom oživjela napuštena škola na malom otoku u zadarskom arhipelagu

6 kolovoza, 2021.